Pismo wycofujące wypowiedzenie

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe również po wręczeniu wypowiedzenia pracownikowi, jednak niezbędna będzie jego zgoda wyrażona np. na piśmie. Wycofanie wypowiedzenia: wzór. Przepisy prawne nie określają wzoru takiego oświadczenia, co więcej, nie musi być ono sporządzone na piśmie.Jeśli pracownik zdąży przesłać przełożonemu pismo wycofujące wypowiedzenie, zanim ten zapozna się z treścią oświadczenia, to cofnięcie wypowiedzenia będzie. Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, którego złożenie skutkuje zakończeniem. wówczas rozpoczyna się on w pierwszą niedzielę po dostarczeniu pisma.Zatem gdy szef kieruje takie pismo np. do przedstawiciela organizacji związkowej reprezentującej pracownika, nie będzie ono prawnie skutecznie.