Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ekshumację

Odpis aktu zgonu. 2. Zgody zarządców cmentarzy. 3. Oświadczenie członka najbliższej rodziny osoby zmarłej o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok/szczątków i. seria i nr dowodu osobistego. OŚWIADCZENIE członka najbliższej rodziny osoby zmarłej ** o wyrażeniu zgody na ekshumacją zwłok i transport*.Chcesz przenieść z grobu ciało zmarłego? Ekshumacja zwłok lub szczątków wymaga zezwolenia państwowego inspektora sanitarnego.(seria i nr dowodu osobistego). OŚWIADCZENIE uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej** o wyrażeniu zgody na ekshumację zwłok/szczątków i transport*.Miejscowość, data OŚWIADCZENIE uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej** o wyrażeniu zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok/szczątków.